Toerisme in Spanje, ja natuurlijk!

Het Nationaal Museum Sorolla


  1. Algemeen
  2. Collectie
  3. Website

1. Algemeen

Het Museum Sorolla is een museum in Madrid. Het werd opgericht op verzoek van de weduwe van de schilder Sorolla, Clotilde García del Castillo die in 1925 bij testament alle bezittingen aan de staat schonk om er een museum ter nagedachtenis aan haar echtgenoot mee te beginnen. 

Op 28 maart 1931 accepteerde de staat de gift van de weduwe en het museum werd geopend in 1932. Het museum kwam in het gebouw waar de schilder woonde en er zijn atelier had. Het gebouw was een werk van de architect Enrique María Repullés.

Joaquín Sorolla García, de enige zoon uit het huwelijk werd tot aan zijn dood in 1948 de eerste directeur van het museum. Er werden ook nieuwe fondsen aan de staat nagelaten en zij werden aanvaard in 1951. De collectie werd later nog verder uitgebreid door meerdere aankopen.

Vanaf 1973 is het museum eigendom van de staat en het is afhankelijk van het Ministerie van Cultuur.

2. Collectie

De collectie bevat, naast talrijke werken van de schilder een groot aantal voorwerpen die eigendom van de schilder waren. Deze laatste kunnen ingedeeld worden in vier categorieën:

  • Beeldhouwwerken waaronder werken van Auguste Rodin, Pedro de Mena, Mariano Benlliure. We zien hier ook een beeldhouwwerk van de schilder dat geschonken werk door de Hispanic Society of America.
  • Archeologie waaronder Romeinse beelden en Andalusische werken.
  • Keramiek waaronder stukken uit Andalusië, Aragón en vooral uit Valencia. We zien hier ook een vaas gemaakt door Daniel Zuloaga.
  • De verzameling van de schilder omvat werken van José de Ribera, Aureliano de Beruete, Benlliure, Mariano Fortuny, John Singer Sargent en veel werken van de kinderen van de schilder. 

3. Website: het Nationaal Museum Sorolla, de site is beschikbaar in het Spaans.