Toerisme in Spanje, ja natuurlijk!

Parque Nacional Picos de Europa


  1. Algemeen
  2. Geschiedenis
  3. Economie in het park
  4. Fauna en flora
  5. Website

1. Algemeen

Het Parque Nacional Picos de Europa is erkend als nationaal park sinds 22 juli 1918 maar dit was maar enkel het westelijke gedeelte van het huidige park. Toen was er ook een andere naam Parque Nacional de la Montaña de Covadonga en het park had een grootte van 16.925 ha.Het park zoals het nu is werd opgericht op 30 mei 1995 en werd op dat moment een onderdeel van het netwerk van de Spaanse nationale parken.

Op 9 juli 2003 heeft de Unesco het park uitgeroepen tot reservaat van de biosfeer.

De totale oppervlakte van het park bedraagt 64.660 ha. Het ligt in de autonome regio's  Castilla y León, León (24.719 ha), Asturië (24.560 ha) en Cantabria (15.381 ha).

De hoogste plaats in het park ligt op 2.648 meter hoogte op de Torrecerredo en het laagste punt boven zeeniveau ligt op 75 meter hoogte aan de rivier de Deva wat een verschil in hoogte geeft van 2.573 meter.

2. Geschiedenis

Reeds in het Opper Paleolíticum (tussen de 35.000 en 10.000 jaren geleden) vinden we sporen van de eerste menselijke aanwezigheid. De bewoners in die periode leefden voornameijk van de jacht. De toenmalige mensen hadden een voorliefde om beschutting te zoeken in holen in dit rotsachtige gebied. Daardoor vinden we hier nu een groot aantal grotten met Paleolitische rotskunst, het grootste aantal van het Iberische schiereiland.

Het is in de Neolitische periode dat de mens zich vestigde op één plaats en hij leerde de grond te bewerken. De eerste dorpen verschenen toen in Picos de Europa, eerst in de valleien maar uiteindelijk kwamen er ook dorpen op de bergweiden van de bergen, hier kon het vee zijn voedsel vinden.Tussen de eerste en de tweede eeuw voor Christus kwamen de Kelten aan in deze streek. De bewoners van deze streek stonden bekend voor het aanbidden van natuurelementen en voor hun moed in de strijd. Hun grote god was "Mons Vindius" en dat was niets anders dan de “Mont Blanc”, een verwijzing naar de witte kalkstenen rotsen die men hier kan vinden.

Beschut door hun god van steen waren de Asturiërs en de Cantabriërs onoverwinnelijk tot César Augusto moest ingrijpen om de vrede te herstellen na tien jaar interne strubbelingen.

7 eeuwen later, in het jaar 711, bereikten de Arabieren de streek en de bergen gaven opnieuw bescherming aan de plaatselijke bevolking. Op deze manier kon Don Pelayo met een klein leger stand houden tegen de Arabieren wat uiteindelijk leidde tot de beroemde slag van Covadonga in de VIII ste eeuw.

Deze veldslag bracht de Reconquista (herovering) op gang die tot het totale verlies van de Arabieren zou leidden en hun vertrek uit het Iberisch schiereiland.

Tijdens de middeleeuwen werden er rondom de Picos de Europa kerken en abdijen gesticht waarrond kleine dorpen kwamen In deze dorpen draaide het leven rondom de jacht en de veeteelt. De wilde dieren waren zo overvloedig aanwezig dat de mannen van Abamia in de XVI de eeuw een met speren bewapende groep oprichtten. Tot op het einde van deze eeuw bleef het gebied in zijn geografisch isolement zitten en bleven de tradities er bewaard.

Tijdens de vieringen voor de 1.200 ste verjaardag voor de veldslag van Covadonga op 22 juli 1918 werd de oprichting van het Parque Nacional de la Montaña de Covadonga del macizo de Peña Santa aangekondigd.

Gedurende lange tijd werd er gepleit voor de opname van het nationaal park Picos de Europa in het netwerk van nationale parken wat uiteindelijk op 30 mei 1995 leidde tot de stichting van het nationaal park.

3. Economie in het park

De huidige inwoners van het nationaal park hebben hun werk aangepast aan het ritme van de natuur waardoor maximaal gebruik gemaakt wordt van het voederareaal in de zomer. Van april tot oktober is het vee, vooral runderen, geiten en schapen op de bergweiden met zijn gras van hoge kwaliteit terwijl in de valleien het hooi wordt gemaaid dat moet dienen als voedsel in de winter.

Kaas

Gedurende de lente en de zomer zijn de herders met hun vee in de bergen waar de melk van de dieren zal omgezet worden in kaas. Vandaag maakt men op veel plaatsen in de bergen artisanale kaas.  Op deze manier worden de kazen van de Picos de Europa gemaakt met een bijzondere smaak en uiterlijk.

De kazen zijn gefermenteerd in grotten en zijn even verschillend van elkaar als de streek van oorsprong: Gamonedo de Cangas, Gamonedo de Onís, Cabrales, Picón de Tresviso, Canal de Ciercos, Picón de Beges, Ahumado de Áliva, Quesucos de la Liébana, Picón de Valdeón, Quesos de Peñamellera en de Beyos zijn kazen van hier afkomstig.

Toerisme

Dit nationaal park is één van de populairste parken in Spanje. Sinds zijn oprichting is het toerisme steeds belangrijker geworden en het toerisme vormt nu een belangrijke bron van inkomsten voor de streek. In sommige dorpen is het de belangrijkste bron van inkomsten.

Het ontwikkelde masterplan voor deze streek heeft tot doel om de vraag en het aanbod aan toeristische activiteiten op mekaar af te stemmen.

4. Fauna en floraDe rijkdom van de flora en fauna van deze streek is enorm. We kunnen hier een groot aantal beschermde dieren vinden zoals de auerhaan, de lammergier en de bruine beer. Een niet beschermd dier maar een dat wel representatief is voor dit park is de gems, men in het ganse park vinden.

5. Website: De website van het NP Picos de Europa