Toerisme in Spanje, ja natuurlijk!

Zeilen en varen in Spanje

 1. Algemeen
 2. Het verkrijgen van een licentie
 3. Opleidingsscholen
 4. Buitenlandse Boten en de Spaanse Douane
 5. Een boot of een yacht registreren
 6. Verzekering
 7. Het verzenden van de documenten
 8. Wat moet zeker aanwezig zijn op een boot?

1. Algemeen

Een vaarvergunning (título de recreo) is niet nodig indien men tijdens de dag in Spaanse wateren met boten vaart die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Motorboten tot 4 meter lengte en met een maximum motorkracht tot 10 Kw
 • Zeilboten tot 5 meter lengte
 • Kajaks, kano's en pedaalboten en boten met een motor van minder dan 3.5 Kw

Alle andere boten mogen enkel bestuurd worden door een persoon die in het bezit is van de vereiste vergunning. Indien men zonder de vereiste vergunning een boot bestuurt riskeert men de inbeslagname van de boot en/of een hoge boete.

Alhoewel een Yacht Masters certificate (en een vertaling in het Spaans) of een ICC (International Certificate of Competence) wordt beschouwd als voldoende bewijs van kunde om een boot te besturen is het ICC niet voldoende om een Spaanse boot te besturen. Elke resident in Spanje moet ook beschikken over een Spaanse kwalificatie, de título de recreo.

Opgelet: deze informatie is enkel geldig voor recreationele licenties (geen professionele schippers).

De licenties vallen in verschillende categorieën:

 • Patrón de Navegación Básica (PNB) (Basis Navigatie). Dit is een licentie om een klein zeiljacht van maximum 8 meter lengte of een motorboot van maximum 6 meter te besturen (uiteraard met een aangepaste motor aan de grootte van de boot) en de boot moeten binnen de 4 mijlzone van de kust blijven
 • Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER) (Recreationeel Schipper).Licentie om een motorboot tot 12 meter te besturen binnen de 12 mijlzone
 • Patrón de Yate (Yacht Meester).Licentie om een yacht tot 20 meter te besturen binnen de 60 mijlzone
 • Capitán de Yate (Yacht Kapitein). Geen beperkingen
 • Patrón de Moto Náutica (Motorboot Schipper)
 • Patrón de Moto Náutica C (licentie C om boten te besturen onder de 55 PK)
 • Patrón de Moto Náutica B (licentie B omboten te besturen tussen de 55 PK en de 10 PK)
 • Patrón de Moto Náutica A (licentie A om boten te besturen van meer dan 110 PK)

2. Het verkrijgen van een licentie

De título de recreo wordt aangevraagd en afgeleverd door een school die erkend is door de Spaanse Dirección General de la Marina Mercante of door een van de Autonome Regio's. Een medisch certificaat (certificado médico) is nodig en het examen omvat een reeks proeven over veiligheid, bevaarbaarheid en de basis principes van een boot. De título de recreo wordt afgeleverd nadat de kandidaat geslaagd is in een theoretisch en praktisch examen. Dit examen kan verschillend zijn afhankelijk van de grootte van de boot. Een goed niveau van de kennis van het Spaans is vereist.

Sommige buitenlandse vergunningen kunnen erkend worden in Spanje en daaronder vallen het US Coast Guard Licence, het RYA Yacht Master Certificaat en het International Certificate of Competence. Doe navraag in uw plaatselijke haven omdat de details kunnen wijzigen afhankelijk van de regio.

3. Opleidingsscholen

Er zijn scholen doorheen het gans land. De meeste geven de elementaire veiligheid- en navigatieprocedures, praktijklessen en de voorbereiding op de licentie título de recreo.

Sommige scholen kunnen buitenlandse vergunningen overzetten naar een Spaanse vergunningen.

Aanvullende cursussen omvatten:

 • Internationaal Reglement om Aanvaringen op Zee te Voorkomen (Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes en la Mar)
 • Middellandse Zee, de Winden (Mediterráneo. Cuaderno de Vientos)

Praktische lessen:

 • Elementaire Veiligheid en Navigatie Procedures – Navigatie gebied: Mar Minor en de Middellandse Zee (Prácticas Básicas de Seguridad y Navegación – Zona de Navegación Mar Menor y Mediterráneo)
 • Elementaire Veiligheid en Navigatie Procedures – andere navigatie gebieden (Prácticas Básicas de Seguridad y Navegación – otras zonas de Navegación)
 • Praktische Navigation Cursussen (Cursos de Navegación Práctica)

4. Buitenlandse Boten en de Spaanse Douane

Eigenaars van een boot moeten langs de douane gaan als zij Spanje voor de eerste maal binnenkomen. De volgende documenten zijn noodzakelijk:

 • registratie papieren
 • paspoorten van de bemanning
 • bewijs van bevoegdheid
 • bewijs dat de BTW op het schip betaald is
 • vergunning voor het gebruik van de radio
 • bewijs van verzekering

Kan men bewijzen dat de BTW betaald is of dat men een vrijstelling heeft dan kan een permiso aduanero aanvragen.

Met dit document kan de eigenaar van de boot onbeperkt in Spanje blijven. Boten die geregistreerd zijn buiten de EU en waar op nog geen BTW betaald is mogen maximum 6 maanden in de EU blijven. Deze periode kan verlengd worden door de plaatselijke douane.

Buitenlandse boten moeten hun eigen nationale maritieme vlag en de Spaanse dragen.

5. Een boot of een yacht registreren

Registratie (Matriculación) onder de Spaanse vlag is noodzakelijk indien de boot meer dan 182 dagen per jaar in Spaanse wateren blijft. De meerderheid van de Capitania Maritima (Maritieme Autoriteiten) zijn bevoegd om een vaartuig te registreren of om het terug te registreren. De Commandancia de Marina Mercante kan deze procedure ook uitvoeren. De prijs van de registratie omvat ook een belasting van 12 procent van de waarde van het vaartuig.

Er zijn ook regels in verband met de inventaris van een vaartuig. De plaatselijke capitania kan u voorzien van een lijst wat op een vaartuig moet aanwezig zijn.

6. Verzekering

Een verzekering voor derden is verplicht voor alle motorboten, jet ski's en alle zeilboten groter dan 6 meter. De verzekeringsdocumenten moeten aanwezig zijn op het vaartuig. Als de bevoegde autoriteiten aan boord komen en de eigenaar kan de documenten niet tonen dan krijgt hij vijf dagen om bewijs te leveren dat het vaartuig verzekerd is.

7. Het verzenden van de documenten

Deze formaliteit die vereist is door de Capitania Maritima,zorgt ervoor dat alle civiele vaartuigen voldoen aan de administratieve vereisten.

Zeilboten en kleine motorboten onder de zes meter zijn vrijgesteld van deze verplichting. Raadpleeg de lokale Capitania of haven voor details.

8. Wat moet zeker aanwezig zijn op een boot?

 • per opvarende een reddingvest
 • een anker met minstens 25 meter ankertros
 • een paar roeiriemen of peddels
 • bij nachtelijk gebruik de vereiste navigatieverlichting